New Page 1
Giới Thiệu
Giới Thiệu
Hồng Lan kinh doanh chuyển tiền kể từ đầu những năm 1990. Trụ sở chính nằm ở trung tâm của Little Saigon, cụ thể là thành phố Westminster, Orange County. Các chủ sở hữu của công ty là những người nhập cư người Mỹ gốc Việt vào cuối năm 1970.

Kinh doanh chính của Hồng Lan là cung cấp dịch vụ chuyển tiền tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Ngoài dịch vụ chuyển tiền, Hồng Lan cũng cung cấp các gói quà tặng, vận chuyển hàng hóa bán lẻ, thẻ điện thoại trả trước, và dịch vụ du lịch tại Việt Nam và Cam-pu-chia. Qua nhiều năm phục vụ cho các cộng đồng, Hồng Lan hiện đang được cấp phép và đã hoạt động hơn 24 bang. Hồng Lan được công nhận là công ty dẫn đầu của các công ty chuyển tiền trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Hong Lan is licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and other States
Copyright © 2019 Hong Lan Services. All rights reserved. 1G0M