New Page 1
Hồng Lan ra mắt dịch vụ chuyển tiền tại Phi Luật Tân

Trong năm 2010, Ngân hàng Thế giới đã cho phép Hồng Lan tiến hành một nghiên cứu chung với một công ty trong lĩnh vực điện thoại di động vào việc chuyển tiền tại Việt Nam khu vực Đông Nam Á. Ý tưởng đưa ra là sử dụng thiết bị điện thoại di động để nhận và chuyển tiền. Ý tưởng này dựa trên thực tếtrong các nước thứ bacác khu vực nông thôn thường thiếu chi nhánh ngân hàng, đặc biệt là ở các vùng hẻo lánhxa thành phố. Tuy vậy, hầu như ai cũng có điện thoại di động. Chiếc điện thoại di động này sẽ được sử dụng như một chiếc ví di động kết nối trực tiếp với ngân hàng. Hiện nay nghiên cứu này cũng đang được thực hiện cùng với sự tham gia của nhiều ngân hàng.

Hong Lan is licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and other States
Copyright © 2019 Hong Lan Services. All rights reserved. 1G0M