New Page 1
Dịch Vụ
Chuyển tiền
Tại sao tôi chọn Hồng Lan
  • Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ luật Tín Thác Ngân Hàng và Chính Phủ
  • Lệ phí gửi tiền về Việt Nam thấp nhất
  • Tiền gửi được giao tận tay người thân trong ṿng vài giờ
Tin Tức
Fraud Prevention Awareness
Applying mobile wireless technology to money transfer
Hồng Lan ra mắt dịch vụ chuyển tiền tại Phi Luật Tân
Hong Lan is licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services and other States
Copyright © 2019 Hong Lan Money Transfer. All rights reserved. Designed by Sea-Lion 1G0M